Covid

Pacjentom zapewniamy wysokie standardy higieniczne,
które gwarantują ich bezpieczeństwo.

Pracę rozpoczynamy od przygotowania stanowiska tak, aby wszystkie powierzchnie były dokładnie zdezynfekowane eliminując w ten sposób bakterie i wirusy.

 

Covid